ФІЗИКА. Вчимося розв'язувати задачі. "КОЛИВАННЯ ТА ХВИЛІ". Компенсаційний курс

Розділ 13. Механічні коливання

Теоретичні відомості. Енергія гармонічних коливань

Тіло, яке здійснює коливання, має відповідний запас механічної енергії. У процесі гармонічних коливань відбуваються тільки взаємні перетворення потенціальної і кинетичної енергії тіла, що коливається. Повна енергія гармонічних коливань не змінюється з часом.

 

У випадку пружинного маятника потенціальна енергія гармонічних коливань – це енергія пружини, зумовлена відхиленням вантажу від положення рівноваги:

 

\(W_{п}=\frac{kx^{2}}{2}\).

(13.19)

Потенціальна енергія статичної деформації пружини під дією ваги вантажу і потенціальна енергія вантажу в полі сил тяжіння до енергії коливань не входять.

Відповідно до рівняння (13.1)

 

\(W_{п}=\frac{kx_{m}^{2}}{2}\cos^{2}(\omega{t}+\varphi_{0})\),

(13.19a)

де k – жорсткість пружини, xm – амплітуда коливань.

Рівняння (13.19) визначає потенціальну енергію також й інших механічних гармонічних коливань. У таких випадках k – це коефіцієнт пропорційності між рівнодійною і зміщенням (формула (13.10)). Зокрема, для математичного маятника значення k визначається виразом (13.16).

 

Кінетична енергія гармонічних коливань

 

\(W_{к}=\frac{mv^{2}}{2}\)

(13.20)

у відповідності до рівняння (13.5) виражається як

 

\(W_{к}=\frac{mv_{m}^{2}}{2}\sin^{2}(\omega{t}+\varphi_{0})\),

(13.20a)

де m – маса, vm – амплітуда швидкості тіла.

 

За допомогою співвідношень (13.5б) і (13.11) максимальну потенціальну енергію у рівнянні (13.19) і максимальну кінетичну енергію у рівнянні (13.20) можна виразити через масу тіла m, частоту \(\omega\) і амплітуду зміщення xm. В такому разі виходить, що

 

\(\frac{mv_{m}^{2}}{2}=\frac{kx_{m}^{2}}{2}=\frac{m\omega^{2}x_{m}^{2}}{2}=W_{0}\).

(13.21)

З урахуванням цього повна енергія гармонічних коливань у будь-який момент часу

\(W=W_{к}+W_{п}=W_{0}\left(\cos^{2}(\omega{t}+\varphi_{0})+\sin^{2}(\omega{t}+\varphi_{0})\right)=W_{0}\),

Тобто

\(W=W_{0}\).

Отже,

повна енергія гармонічних коливань зберігається:

 

\(W_{п}+W_{к}=\) const.

(13.21a)

 

 

Цей результат має просте пояснення: гармонічні коливання можливі тільки тоді, коли відсутні сили тертя й опору, тобто не відбувається перетворення механічної енергії в інші форми.