ФІЗИКА. Вчимося розв'язувати задачі. "МЕХАНІКА". Компенсаційний курс

Вступ

В механіці вивчаються найпростіші фізичні явища механічний рух і рівновага тіл.

Механічним рухом називається зміна положення тіл у просторі з плином часу. Про положення тіла у просторі та його рух можна судити лише по відношенню до якогось іншого тіла (тіло відліку). Тому точний математичний опис руху можливий тільки в обраній системі відліку.

Системою відліку називається сукупність тіла відліку, зв'язаної з ним системи координат та годинника.

(Примітка. Під годинником розуміють не прилад, а прийнятий принцип визначення інтервалів часу в кожній точці простору).

Систему відліку, в принципі, можна обирати як завгодно. При цьому вид та характеристики руху даного тіла відносно різних систем відліку будуть різними. Тому

рух є відносним за самою своєю природою.

Слід зауважити, що не лише механічні, а й усі інші фізичні явища відбуваються у просторі і часі, тобто "десь" і "колись". Тому система відліку є фундаментальним поняттям: будь-яку фізичну задачу ми завжди аналізуємо і розв'язуємо у певній системі відліку, інколи навіть не усвідомлюючи цього.

Залежно від умов і цілей фізика у своїх дослідженнях використовує ті чи інші моделі. Основними моделями механіки є матеріальна точка та абсолютно тверде тіло.

Матеріальною точкою називається тіло, розмірами якого можна нехтувати в умовах даної задачі, тобто по відношенню до інших лінійних розмірів (відстаней), які фігурують у задачі.

Абсолютно твердим називається тіло, відстань між будь-якими точками котрого лишається незмінною за будь-яких умов. Абсолютно тверде тіло можна розглядати як систему жорстко зв'язаних між собою матеріальних точок.

Даний посібник включає наступні розділи механіки:

1. Кінематика

2. Динаміка

3. Імпульс. Закон збереження імпульсу

4. Робота та енергія

5. Статика

6. Гідроаеростатика

Кожен розділ складається з коротких теоретичних відомостей, прикладів  та  задач для самостійного розв'язування. При цьому перед початком роботи слід відновити в пам'яті рекомендації з організації розв'язування задач та відомі спрощення й наближення, що приймаються в текстах умов за умовчанням .

Для перевірки засвоєння матеріалів розділу можна пройти тестування, але для цього необхідно зареєструватися в адміністраторів сайту.