Кожна фізична задача є відображенням певного явища (або сукупності явищ), в якому невідомі й підлягають визначенню деякі зв’язки між фізичними величинами або якісь з цих величин.

У фізиці навіть для схожих задач не існує єдиного рецепту (алгоритму) розв’язування. Кожна задача потребує індивідуального підходу. Проте існують певні правила організації самого процесу розв’язування та оформлення розв’язку, які допомагають у роботі над задачами будь-якого розділу.

Розв'язання будь-якої задачі можна поділити на наступні етапи: