ФІЗИКА ДЛЯ БАКАЛАВРІВ. ЕЛЕМЕНТИ КВАНТОВОЇ ФІЗИКИ

ВСТУП

Розглянуті в попередньому розділі та інші оптичні явища, пов’язані з поширенням світла, знайшли пояснення на основі класичної електромагнітної теорії, яка трактує світло як електромагнітні хвилі. Але такі уявлення про світло є неповними. Це стало очевидним насамкінець 19-го і початок 20-го століть, після того, як на основі хвильової теорії не змогли пояснити низку явищ пов’язаних з процесами випромінювання та поглинання електромагнітної енергії атомами речовини. Так само на основі законів класичної фізики не вдалося пояснити незаперечно встановлену на досліді ядерну будову атома. Причина такої недостатності полягає в тому, що властивості мікроскопічних частинок - складових атома, і процеси на атомному і субатомному рівні підпорядковані законам не класичної, а квантової фізики. В наступних лекціях розглядаються деякі основні положення цієї науки.

Лекція 6.1. Світлові кванти

Лекція 6.2. Фотони

Лекція 6.3. Хвилі властивості частинок

Лекція 6.4. Рівняння Шрьодінгера

Лекція 6.5. Атом Гідрогену

Лекція 6.6. Спін електрона