ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА

Наведені посилання на навчальну літературу з фізики

І. М. Кучерук, І. Т. Горбачук, П.П. Луцик. ЗАГАЛЬНИЙ КУРС ФІЗИКИ. т.1. Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка. 1999 

І. М. Кучерук, І. Т. Горбачук, П.П. Луцик. ЗАГАЛЬНИЙ КУРС ФІЗИКИ. т.2. Електрика і магнетизм.1999.

І. М. Кучерук, І. Т. Горбачук, П.П. Луцик. ЗАГАЛЬНИЙ КУРС ФІЗИКИ. т.3. Оптика. Квантова фізика. 1999

Д. В. Савченко. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з навчальних дисциплін «Загальна фізика. Частина 1», «Загальна фізика. Частина 2». Київ КПІ ім. Ігоря Сікорського 2023.

Г. Ю. Лаванов, Г. Б. Бордюг, І. А. Сліпухіна. ФІЗИКА. ТЕОРІЯ ПОХИБОК. – К. :  НАУ,  2012. 

І. Білинський. ТЕОРІЯ ЯДРА ТА ПРОЦЕСИ В НЬОМУ. 2021

І. М. Каденко, В. А. Плюйко. ФІЗИКА АТОМНОГО ЯДРА ТА ЧАСТИНОК. 2019

А. Г. Бовтрук, Ю. Т. Герасименко, О. В Грідякіна та ін. за заг. ред. проф. А. П. Поліщука. Фізика. Механіка. Молекулярна фізика й термодинаміка. 2017

Ю. І. Горобець та ін. ФІЗИКА. МЕХАНІКА. 2018

В. М. Дубовик, В. М. Сухов. Лекції з механіки. 2019.

Л. А. Булавін, Д. А. Гаврющенко,  В.М. Сисоєв. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА. 2006.

М. В. Андріяшик, Б. І. Вербицький, А. М. Король. ФІЗИКА. Модульно-рейтингова система навчання. 2008 

А. Бурий, О. Цогла. Інноваційне та традиційне у педагогічних технологіях навчання фізики й астрономії в сучасній  українській школі. Посібник для вчителів. 2022.

Долгих С.І. Розвиток компетентностей на уроках астрономії. 2020

І. Крячко Методика навчання астрономії в старшій загально-освітній школі. 2018.

И.Е.Иродов. ЗАДАЧИ ПО ОБЩЕЙ ФИЗИКЕ

И. Е. Иродов. ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ МЕХАНИКИ

И. Е. Иродов. ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМА

И. Е. Иродов. ВОЛНОВЫЕ ПРОЦУССЫ. ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ

И. Е. Иродов. КВАНТОВАЯ ФИЗИКА. ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ

И. Е. Иродов. ФИЗИКА МАКРОСИСТЕМ. ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ

Л. Дідух ЕЛЕКТРИКА І МАГНЕТИЗМ. 2021

Берклиевский курс физики. Ч.Киттель, У.Наит, М.Рудерман.  МЕХАНИКА

Берклиевский курс физики. Э. Парселл. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗМ. 

Берклиевский курс физики. Ф. Крауфорд. ВОЛНЫ.

Берклиевский курс физики. Э. Вихман. КВАНТОВАЯ ФИЗИКА

Берклиевский курс физики. Э. Ремф. СТАТИСТИЧЕСКАЯ ФИЗИКА

Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц: Теоретическая физика: Т. I. МЕХАНИКА

Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц: Теоретическая физика: Т. III. КВАНТОВАЯ МЕХАНИУВ (нерелятивистская теория)

Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц: Теоретическая физика: Т. IV. КВАНТОВАЯ ЭЛЕКТРОДИНАМИКА

Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц: Теоретическая физика: Т. V. СТАТИСТИЧЕСКАЯ ФИЗИКА

L D. LANDAU and E. M. LIFSHITZ  STATISTICAL PHYSICS v.5
Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц: Теоретическая физика: Т. VI. ГИДРОДИНАМИКА

Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц: Теоретическая физика: Т. VII. ТЕОРИЯ УПРУГОСТИ

Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц: Теоретическая физика: Т. VIII. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА СПЛОШНЫХ СРЕД

Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц: Теоретическая физика: Т. IX. СТАТИСТИЧЕСКАЯ ФИЗИКА.  Часть 2. ТЕРИЯ КОНДЕНСИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ

Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц: Теоретическая физика: Т. X. ФИЗИЧЕСКАЯ КИНЕТИКА

I. P. BAZAROV. Thermodynamics. 1964

ФИЗИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. Т.1

ФИЗИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. Т.2

ФИЗИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. Т.3

ФИЗИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. Т.4

ФИЗИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. Т.5

Г. Горелик. КТО ИЗОБРЕЛ СОВРЕМЕННУУЮ ФИЗИКУ

Т. И.Трофимова, А. В. Фирсов  Курс физики. Задачи и решения 2011.

Last modified: Saturday, 24 February 2024, 5:20 PM