Print this chapterPrint this chapter

ФІЗИКА. Вчимося розв'язувати задачі. "КОЛИВАННЯ ТА ХВИЛІ". Компенсаційний курс

Розділ 13. Механічні коливання

Теоретичні відомості. Енергія гармонічних коливань

Тіло, яке здійснює коливання, має відповідний запас механічної енергії. У процесі гармонічних коливань відбуваються тільки взаємні перетворення потенціальної і кинетичної енергії тіла, що коливається. Повна енергія гармонічних коливань не змінюється з часом.

 

У випадку пружинного маятника потенціальна енергія гармонічних коливань – це енергія пружини, зумовлена відхиленням вантажу від положення рівноваги:

 

\(W_{п}=\frac{kx^{2}}{2}\).

(13.19)

Потенціальна енергія статичної деформації пружини під дією ваги вантажу і потенціальна енергія вантажу в полі сил тяжіння до енергії коливань не входять.

Відповідно до рівняння (13.1)

 

\(W_{п}=\frac{kx_{m}^{2}}{2}\cos^{2}(\omega{t}+\varphi_{0})\),

(13.19a)

де k – жорсткість пружини, xm – амплітуда коливань.

Рівняння (13.19) визначає потенціальну енергію також й інших механічних гармонічних коливань. У таких випадках k – це коефіцієнт пропорційності між рівнодійною і зміщенням (формула (13.10)). Зокрема, для математичного маятника значення k визначається виразом (13.16).

 

Кінетична енергія гармонічних коливань

 

\(W_{к}=\frac{mv^{2}}{2}\)

(13.20)

у відповідності до рівняння (13.5) виражається як

 

\(W_{к}=\frac{mv_{m}^{2}}{2}\sin^{2}(\omega{t}+\varphi_{0})\),

(13.20a)

де m – маса, vm – амплітуда швидкості тіла.

 

За допомогою співвідношень (13.5б) і (13.11) максимальну потенціальну енергію у рівнянні (13.19) і максимальну кінетичну енергію у рівнянні (13.20) можна виразити через масу тіла m, частоту \(\omega\) і амплітуду зміщення xm. В такому разі виходить, що

 

\(\frac{mv_{m}^{2}}{2}=\frac{kx_{m}^{2}}{2}=\frac{m\omega^{2}x_{m}^{2}}{2}=W_{0}\).

(13.21)

З урахуванням цього повна енергія гармонічних коливань у будь-який момент часу

\(W=W_{к}+W_{п}=W_{0}\left(\cos^{2}(\omega{t}+\varphi_{0})+\sin^{2}(\omega{t}+\varphi_{0})\right)=W_{0}\),

Тобто

\(W=W_{0}\).

Отже,

повна енергія гармонічних коливань зберігається:

 

\(W_{п}+W_{к}=\) const.

(13.21a)

 

 

Цей результат має просте пояснення: гармонічні коливання можливі тільки тоді, коли відсутні сили тертя й опору, тобто не відбувається перетворення механічної енергії в інші форми.