ФІЗИКА. Вчимося розв'язувати задачі. "МЕХАНІКА". Компенсаційний курс

Задачі для самостійної роботи

Cила Архімеда. Плавання тіл

Рівень А

6.32.

На гладкому горизонтальному дні посудини лежить гладенький дерев'яний кубик. Що відбудеться з кубиком, якщо, притримуючи його рукою, заповнити посудину водою, а потім відпустити? [Нічого]

6.33.

Визначити вантажопідйомність дерев'яного плота об'ємом 12 м3, який на плаву є наполовину занурений у воду (густина 1 г/см3). [600 кг]

6.34.

Визначити густину речовини тіла, що плаває на воді, занурившись на чверть об’єму. [250 кг/м3]

6.35.

Визначити товщину залізної пластинки 25 см2, яка у воді важить 195 мH [1 мм]

6.36.

Знайти мінімальну силу, що треба прикладати до каменя масою 40 кг і об’ємом 10 дм3, аби підняти його з дна водойми. Густина води 1 г/м3. [300 Н]

6.37.

Колода довжиною якої 3 м і діаметром 30 см плаває на воді. Визначити найбільшу масу, при якій людина може стояти на колоді, не замочивши ніг? Густина дерева 670 кг/м3 . [70 кг]

6.38.

Знайти, який мінімальний об’єм має мати наповнена воднем (густина 90 г/м3) повітряна куля, аби підіймати людину масою 72 кг? Густина повітря 1,29 кг/м3, вага оболонки не істотна. [60 м3]

6.39.

Корок (густина 0,25 г/см3) масою 20 г прикріплено на нитці до дна посудини з водою так, що він є на три чверті об'єму занурений у воду. Знайти силу натягу нитки. [ 0,4 Н]

6.40

Прямокутна тонкостінна коробочка масою 76 г із площею дна 38 см2 і висотою  6 см плаває у воді. Визначити висоту надводної частини коробочки. [4 см]

 

Рівень Б

6.41.

Визначити, яку найбільшу глибину можна виміряти корабельним лотом – гирею, прикріпленою до сталевого (густина 7800 кг/м3) тросу, – якщо межа міцності сталі складає 500 МПа. [7,35 км]

6.42.

Бульбашка газу об'ємом 1 см3 спливає з дна озера зі сталою швидкістю. Визначити силу опору води. [10 мН]

6.43.

У посудину зі ртуттю (густина 13,6 г/см3), в якій плаває сталевий (густина 7,8 г/см3) кубик із ребром 10 см, наливають до рівня верхньої грані воду (густина 1 г/см3). Визначити: а) товщину шару води; б) тиск на нижню грань кубика. [4,6 см; 7,8 кПа]                 

6.44.

При повному зануренні у воду (густина 1 г/см3) порожнистої алюмінієвої (густина 2,7 г/см3кулі масою 350 г на неї діє архімедова сила 1,8 Н. Визначити об’єм порожнини.  [50 см3]

6.45.

Сталева (густина 7,8 г/см3) сферична оболонка радіусом 10 см плаває у воді (густина 1 г/см3), занурившись рівно наполовину. Визначити товщину оболонки. [≈2 мм]

6.46.

Порожниста алюмінієва (ρа = 2,7 г/см3) куля із зовнішнім радіусом на η = 9% більшим за внутрішній, яку утримують під водою (ρв = 1 г/см3), при вивільненні спливає. Визначити густину ρ речовини, якою слід заповнити порожнину, аби куля плавала під водою.  [ρ = ρа – (ρа– ρв)(1+η)3 = 0,5 г/см3]

6.47.

Коли порожнисту кулю радіусом 10 см і масою 0,5 кг із підвішеною до неї свинцевою (густина 11,3 г/см3) кулькою опустили у воду, вона занурилася рівно наполовину.  Знайти діаметр свинцевої  кульки.  [≈6,7 см]

6.48.

Тіло, підвішене до пружини динамометра, в повітрі розтягає її на 22 мм, а при повному зануренні у воду (густина 1 г/см3) – на 14 мм. Визначити об’єм тіла та його густину. [82 см3; 2,7 г/см3]

6.49.

Вага тіла у воді є в 3 рази менша, ніж у повітрі. Визначити густину матеріалу тіла. [1,5 г/см3]

6.50.

Якщо в посудину з водою (густина 1 г/см3) без дотику до дна занурити підвішене до динамометра тіло, то покази динамометра зміняться на 0,5 H, а рівень води – на 5 см.  Визначити площу дна посудини. [10 см2]

6.51.

Унаслідок того, що в посудину з водою (густина 1 г/см3) опустили донизу дном відкриту залізну (густина 7,8 г/см3) коробочку, рівень води піднявся на 2 см. Визначити, як і на скільки він зміниться після затоплення коробочки.  [Знизиться на 1,74 см]