ФІЗИКА. Вчимося розв'язувати задачі. "МЕХАНІКА". Компенсаційний курс

Розділ ІІІ. ЗАКОН ЗБЕРЕЖЕННЯ ІМПУЛЬСУ

3.1. Теоретичні відомості. Механічна система

Механічною системою  називається виділена сукупність тіл, які взаємодіють між собою та з не включеними в систему зовнішніми тілами. Відповідно, сили взаємодії між тілами системи називаються внутрішніми силами, а сили, що діють на тіла системи з боку не включених у систему тіл, називаються зовнішніми силами.

За відсутності взаємодії тіл системи із зовнішніми тілами вона називається замкненою або ізольованою, а при наявності —незамкненою.

Склад системи не є наперед визначеним і диктується змістом поставленої задачі.