Print this chapterPrint this chapter

ФІЗИКА. Вчимося розв'язувати задачі. "МЕХАНІКА". Компенсаційний курс

Розділ 3. ЗАКОН ЗБЕРЕЖЕННЯ ІМПУЛЬСУ

3.1. Теоретичні відомості. Механічна система

Механічною системою  називається виділена сукупність тіл, які взаємодіють між собою та з не включеними в систему зовнішніми тілами. Відповідно, сили взаємодії між тілами системи називаються внутрішніми силами, а сили, що діють на тіла системи з боку не включених у систему тіл, називаються зовнішніми силами.

За відсутності взаємодії тіл системи із зовнішніми тілами вона називається замкненою або ізольованою, а при наявності зовнішніх сил система є незамкненою.

Склад системи не є наперед визначеним і диктується змістом поставленої задачі.