ФІЗИКА. Вчимося розв'язувати задачі. "СУЧАСНА ФІЗИКА". Компенсаційний курс

Розділ 19. Квантові властивості випромінювання

Хвильові уявлення про природу світла є неповними. Вони не дозволяють пояснити явища, які безпосередньо пов'язані з процесами випускання і поглинання тілами електромагнітного випромінювання. Причина полягає в тому, що в дійсності випромінювання не є неперервною хвилею, тобто поширенням створюваних джерелом електромагнітних коливань у середовищі. Воно випускається і поглинається у вигляді мікроскопічних частинок, які називають фотонами або квантами. Особливістю фотонів є те, що в залежності від умов вони виявляють і властивості частинок - корпускулярні (слово "корпускула" означає "частинка") властивості, - і властивості хвиль. Така подвійність властивостей, або як говорять, "дуалізм" є універсальною властивістю матерії. Вона притаманна також і мікрочастинкам речовини, наприклад, електронам.

Явища, у яких виявляються корпускулярні властивості світла, називаються квантовими оптичними ефектами.

Теоретичні відомості

Приклади розв’язування задач