ФІЗИКА. Вчимося розв'язувати задачі. "СУЧАСНА ФІЗИКА". Компенсаційний курс

Розділ 18. Елементи спеціальної теорії відносності

Спеціальна теорія відносності (СТВ), створена Ейнштейном, вивчає рух тіл із субсвітловими (v ~ c) швидкостями в інерціальних системах відліку.

Незастосовність до таких рухів співвідношень механіки Ньютона, як виявилося, пов'язана з принциповою помилковістю уявлень класичної фізики про деякі властивості простору і часу. Тому в широкому розумінні спеціальна теорія відносності є сучасною фізичною теорією простору і часу. У СТВ піддані ревізії і радикально змінені здавалося б непорушні уявлення про розмір тіл, проміжки часу, швидкості, імпульс і масу, енергію та ін.

Теоретичні відомості

Приклади розв’язування задач