ФІЗИКА. Вчимося розв'язувати задачі. "ОПТИКА". Компенсаційний курс

Розділ 16. Геометрична оптика

Теоретичні відомості. Основні поняття геометричної оптики

Геометрична оптика використовує такі основні поняття: світловий промінь, кут падіння, кут відбиття, кут заломлення, площина падіння.

Світловим променем називається лінія, уздовж якої світлова енергія від певної точки джерела переноситься в дану точку простору. світловий промінь є геометричним поняттям. У фізиці променем можна вважати вузькі світлові пучки, що утворюються при проходженні світла крізь маленькі отвори (діафрагми). Однак реальний світловий пучок неможливо зробити гранично вузьким унаслідок дифракції. Тому закони геометричної оптики можна застосовувати не завжди. В оптично однорідному середовищі, тобто такому, у якому показник заломлення однаковий в усіх точках,  світлові промені прямолінійні.

При падінні і проходженні світла крізь межу поділу двох середовищ напрямки променів визначається відповідними кутами, що відраховуються від нормалі до межі поділу в точці падіння променя (рис.16.1):

\(\alpha\) – кут падіння;

\(\alpha^{\prime}\) – кут відбивання;

\(\beta\) – кут заломлення.

Площина, в якій лежать падаючий промінь і нормаль, називається площиною падіння.