ФІЗИКА. Вчимося розв'язувати задачі. "ОПТИКА". Компенсаційний курс

Розділ 16. Геометрична оптика

У відповідності до основних законів електродинаміки Максвелла світло являє собою електромагнітні хвилі, тобто коливання електромагнітного поля, що поширюються в просторі. Але у більшості випадків поширення світла можна досліджувати методами геометричної оптики, тобто на основі простих геометричних співвідношень, що використовують уявлення про світлові промені.

 

Теоретичні відомості

Приклади розв’язування задач