ФІЗИКА. Вчимося розв'язувати задачі. "КОЛИВАННЯ ТА ХВИЛІ". Компенсаційний курс

Розділ 15. Хвилі

Хвилями називаються збурення різної фізичної природи, що поширюються в просторі з часом. Найчастіше, ці збурення являють собою коливання того або іншого виду і походження.

У природі спостерігаються та широко використовуються людиною механічні і електромагнітні хвилі, проявами яких, зокрема, є звук і світло. Зауважимо, що у теоретичній фізиці розглядаються й інші хвилі.

Незалежно від природи, усі хвилі мають низку спільних властивостей і ознак, за якими їх класифікують і описують математично.

Теоретичні відомості

Приклади розв’язування задач