ФІЗИКА. Вчимося розв'язувати задачі. "КОЛИВАННЯ ТА ХВИЛІ". Компенсаційний курс

Розділ 14. Електромагнітні коливання. Змінний струм

Електромагнітними коливаннями називають процеси в електричних колах, коли багаторазово змінюється величина і напрямок струму і, відповідно, величина і полярність напруги на кожній ділянці кола.

Існують і знаходять широке застосування різні типи електричних коливань – вільні, вимушені та ін.

Вільні коливання спостерігаються в коливальних контурах – колах, в яких окрім звичайних провідників (резисторів) є конденсатори і котушки індуктивності.

Вимушені електричні коливання називаються змінним струмом. Вони створюються в будь-якому електричному колі при його підключенні до джерела змінної ЕРС (генератора).

Теоретичні відомості

Приклади розв’язування задач