ФІЗИКА. Вчимося розв'язувати задачі. "КОЛИВАННЯ ТА ХВИЛІ". Компенсаційний курс

Розділ 13. Механічні коливання

Коливаннями називають фізичні процеси, характеристики котрих точно, або наближено багаторазово відтворюються з часом.

Найбільш простими й важливими є гармонічні коливання, за допомогою яких можна описати й будь-які складні коливальні процеси.

Гармонічними коливаннями називаються процеси, в яких фізичні величини змінюються за законом синуса або косинуса.

Загальні властивості гармонічних коливань зручн0 вивчати на прикладі механічних гармонічних коливань, при яких за законом синуса або косинуса змінюються координата, швидкість і прискорення тіла. Далі розглянуто наступні розділи.

Теоретичні відомості:

Приклади розв’язування задач