ФІЗИКА. Вчимося розв'язувати задачі. "КОЛИВАННЯ ТА ХВИЛІ". Компенсаційний курс

Розділ 13. Механічні коливання

Найпростішим і в той же час найбільш важливим видом коливань є гармонічні коливання. Їх важливість  зумовлена тим, що за допомогою гармонічних коливань можна описати будь-які складні коливальні процеси.

Гармонічними коливаннями називаються процеси, в яких фізичні величини змінюються за законом синуса або косинуса.

Загальні властивості гармонічних коливань найзручніше вивчати на прикладі механічних гармонічних коливань – такого руху тіла, при якому за законом синуса або косинуса змінюється його координата, швидкість, прискорення.

Теоретичні відомості:

Приклади розв’язування задач