ФІЗИКА. Вчимося розв'язувати задачі. "МЕХАНІКА". Компенсаційний курс

Задачі для самостійної роботи

Визначення положення центра ваги

Рівень A  

5.68.

Дві маленькі кульки масами  0,2 кг і 0,3 кг закріплено на кінцях невагомого стрижня довжиною 0,5 м. Визначити, на якій відстані від легшої кульки є розташований центр ваги  системи. [0,3 м]

5.69.

Горизонтальну шорстку дошку, на якій стоять важкий і легкий суцільні циліндри однакової висоти й діаметра основи, починають підіймати за кінець. Який циліндр перекинеться раніше? [обидва одночасно]

5.70.

Суцільні 1) циліндр і 2) конус із  відношенням висоти до діаметра основи рівним 2 стоять на шорсткій горизонтальній дошці, котру поступово піднімають за край. При якому найбільшому куті нахилу φ дошки до горизонту кожне з тіл ще не перекинеться? [φ1 = 26,6°; φ1 = 36,9°]

5.71.

Дві однакові дротини завдовжки по 10 см скріпили у формі літери T. Визначити положення центра мас утвореного каркасу. [2,5 см від точки кріплення]

Рівень Б

 5.72.

Десять намистин (кульок з отворами)  масами 1, 2, 3, …, 10 г закріплені на невагомій спиці так, що відстань між центрами сусідніх кульок дорівнює a = 10 см. На якій відстані від найлегшої кульки знаходиться центр ваги системи? [30 см]

5.73.

Визначити положення центр мас тонкого  диска радіусом R, в якому зроблено круглий отвір удвоє меншого радіуса і з центром посередині радіуса диска. [на відстані R/6 від центра диска]

5.74.

Де розташовано центри ваги тіл, що зображені на рис. 74? [На осі симетрії на відстані від вершини: [а) ≈0,64a ; б) 0,6a; в) 0,8a]