ФІЗИКА. Вчимося розв'язувати задачі. "МЕХАНІКА". Компенсаційний курс

Задачі для самостійної роботи

Зв'язок між імпульсом і силою

Рівень А

2.65.

Кулька масою 100 г, що рухається рівномірно, за час 0,5 хв обходить рівносторонній трикутник, долаючи шлях  4,5 м. Знайти величину (модуль) зміни імпульсу кульки та зміну його величини за час руху. [1,5·10–2 кг·м/с; 0]  

2.66.

Футболіст, що б'є по нерухомому м'ячу масою 0,5 кг, надає йому швидкості 20 м/с. Знайти середню силу удару, якщо він триває 0,25 с. [40 H]

2.67.

Кулька маси 5 г, що летіла зі швидкістю 5 м/с, перпендикулярно вдарила у вертикальну стінку й пружно (без зміни швидкості) відбилася. Визначити середню силу удару, якщо  контакт кульки зі стінкою тривав 50 мc. [1 H]

2.68.

Дві кульки масою по 20 г, які рухаються із однаковою швидкістю 10 м/с, пружно (без зміни швидкості) стикаються й розлітаються в протилежних напрямках. Знайти силу взаємодії кульок, якщо контакт між ними тривав о,02 с. [20 Н] 

2.69.

Потяг масою 500 т, що мав швидкість  54 км/год, після припинення тяги зупинився через 0,5 хв. Визначити силу опору рухові потяга. [0,25 МН]

 

Рівень Б-В

2.70.

Тіло масою 2 кг описується рівнянням: x(t)=5 – 8t+4t2 (м). Визначити імпульс тіла через t1 = 2 c та  t2 = 4 c після початку руху та силу, що діяла на тіло впродовж цього інтервалу часу. [16 кг·м/с, 48 кг·м/с; 16 Н]

2.71.

 Модуль зміни імпульсу  \(\left| \Delta \vec{p} \right|\) тіла масою 1 кг, яке кинули під кутом 30° до горизонту, за час польоту склав 10 кг·м/с. Визначити максимальну висоту підйому тіла. [1,25 м]

2.72.

Тіло масою 100 г, кинуте  вгору зі швидкістю 30 м/с, піднімалося протягом 2,5 с. Визначити середню силу опору повітря, що діяла на тіло. [0,2 Н]

2.73.

М'яч масою 150 г пружно (без утрати швидкості) вдаряє в гладку вертикальну стіну зі швидкістю 10 м/с під кутом 30° до неї. Якою є сила удару, якщо його тривалість  складає 0,1 c? [15 H]

2.74.

Дві однакові кульки з однаковою швидкістю налітають на вертикальну стіну: перша перпендикулярно, а друга під кутом 30° до стіни. Знайти співвідношення F1F2 між силами, що діють на стіну під час удару, коли кульки а) відбиваються пружно (без утрати швидкості); б) непружно (прилипають до стіни). [а) 2 : 1; б) 1 : 1]

2.75

Визначити середню силу віддачі на плече при стрільбі з автомата чергами по 300 пострілів за хвилину, якщо маса кулі дорівнює 10 г і швидкість вильоту зі ствола – 300 м/с. [15 H]

2.76.

Кулька масою 40 г вільно падає з висоти 1,25 м на пружну горизонтальну плиту й відбивається без утрати швидкості. Визначити середню силу, з якою кулька діяла на плиту під час удару, якщо його тривалість склала 0,4 с. [1,4 Н]

2.77.

Визначити силу горизонтального удару тенісної ракетки по нерухомому в момент подачі м'ячу маси 100 г, якщо удар тривав 0,05 c і швидкість подачі була 216 км/год. [240 Н]

2.78.

Футболіст б'є по нерухомому м'ячу масою 400 г. Залежність від часу сили, що діє на м'яч при ударі, показана на рис.2.78. Визначити швидкість м'яча одразу після удару. [25 м/с]

2.79.

Струмінь води перерізом 6 см2 із швидкістю 12 м/с б'є в стіну під кутом 60° до нормалі і пружно (без утрати швидкості) відбивається. Знайти силу тиску на стіну. [86,4 Н]

2.80.

Космічна ракета з площею лобового перерізу 2 м2 при швидкості 1 Мм/с налітає на хмару космічного пилу з густиною 10 мкг/м3. Яку силу тяги має розвинути двигун ракети, аби її швидкість лишилася незмінною? Вважати, що частинки пилу стикаються з ракетою непружно. [20 МН]