ФІЗИКА. Вчимося розв'язувати задачі. "МЕХАНІКА". Компенсаційний курс

Задачі для самостійної роботи

Вивчаючи умови та розв'язуючи задачі кінематики, слід пам'ятати, що в текстах за умовчанням прийнято такі умови:

1. За відсутності обертання рухомі тіла розглядаються як матеріальні точки;

2. Нитки й мотузки, що зв'язують тіла, вважаються нерозтяжними;

3. У рівняннях, що наводяться в умовах задач, числові параметри виражаються в основних одиницях системи СІ. 

Пропоновані для самостійного розв'язування задачі стосуються наступних тем:

Кінематика рівномірного руху

Кінематика руху з постійним прискоренням

Графіки руху та їхнє використання

Рух тіла кинутого під кутом до горизонту

Рух двох тіл

У наведених відповідях для прискорення вільного падіння прийнято значення g = 10 м/с2.