ФІЗИКА. Вчимося розв'язувати задачі. "МЕХАНІКА". Компенсаційний курс

Розділ VI. ГІДРО-АЕРОСТАТИКА

У  цьому розділі механіки вивчають сили статичного тиску на занурені в рідину чи газ тіла та на дно й стінки посудини з рідиною, або газом. При цьому середовище розглядається як суцільне, тобто без урахування його атомно-молекулярної будови. Тому співвідношення й закони гідроаеростатики є спільними як для рідин, так і для газів. Через це для позначення рідкого та газоподібного середовища часто вживають спільний термін – "рідина".

Молекули рідин та газів мають велику рухливість, через що в них відсутні сили тертя спокою. Це означає, (див. (п. 2.3), що в стані рівноваги сили взаємодії між шарами рідини та між зануреним тілом та рідиною завжди є спрямовані по нормалі до поверхонь дотику. Крім того, рідина є практично нестисливою, тобто її об'єм не змінюється під дією зовнішніх сил.

На вказаних властивостях рідин і газів ґрунтуються всі основні положення гідро-аеростатики.

 

Теоретичні відомості

Приклади розв’язування задач

Задачі для самостійної роботи