ФІЗИКА. Вчимося розв'язувати задачі. "МЕХАНІКА". Компенсаційний курс

СТАТИКА. Приклади розв'язування задач

Наведені далі приклади задач згруповано по темах:

Рівновага тіла, що не може обертатися

Рівновага тіла із закріпленою віссю обертання

Загальні умови рівноваги тіла

Визначення положення центра ваги (центра тяжіння)

У всіх умовах по умовчанню блоки вважаються невагомими, тертя в осях відсутнім, а мотузки й троси – невагомими й нерозтяжними. Крім того, при обчисленнях прийнято g = 1о м/с2.