ФІЗИКА. Вчимося розв'язувати задачі. "МЕХАНІКА". Компенсаційний курс

Розділ V. СТАТИКА

Статика – це розділ механіки, в якому вивчаються умови механічної рівноваги тіл.

Механічною рівновагою називають стан спокою тіла, що знаходиться під дією сил. Ураховуючи відносність руху та спокою, формально в стані рівноваги перебуває й усяке тіло, що рухається без прискорення в інерціальній системі відліку. Але таке уточнення для задач статики є не істотним.

Далі представлено такий навчальний матеріал.

Теоретичні відомості

Приклади розв’язування задач

Задачі для самостійної роботи