ФІЗИКА. Вчимося розв'язувати задачі. "МЕХАНІКА". Компенсаційний курс

Короткі теоретичні відомості

4.5. Загальний закон збереження енергії

Крім механічної, розглядають й інші види енергії – внутрішню (теплову), електричну, хімічну, ядерну, тощо, – які істотно відрізняються за природою та властивостями. Але визначальною спільною властивістю всіх видів енергії є здатність  до взаємних перетворень, у відповідності до загального закону збереження енергії, згідно з яким

енергія не зникає безслідно й не виникає з нічого, вона лише переходить з одних видів в інші та з одного місця в інше в рівних кількостях.

Це означає, що

в будь-якій замкненій системі сума всіх видів енергії не змінюється при будь-яких процесах в ній.

Отже, можна сказати, що

енергія є універсально кількісною характеристикою стану та процесів у фізичних системах.

Усякий фізичний процес супроводжується перетвореннями одних видів енергії на інші. Зокрема, відповідно до співвідношень (4.4), (4.5), (4.12), (4.13), (4.14), 

 мірою перетворення механічної енергії є робота сили.

При цьому

робота консервативних сил визначає взаємоперетворення різновидів механічної енергії.

Так само

робота неконсервативних сил визначає перетворення механічної енергії на інші види.

Зокрема, робота сил тертя та опору визначає перетворення механічної енергії на внутрішню (теплову) енергію.