ФІЗИКА. Вчимося розв'язувати задачі. "МЕХАНІКА". Компенсаційний курс

Розділ ІV. РОБОТА ТА ЕНЕРГІЯ

Терміном "робота" у повсякденному житті  характеризують діяльність людини та функціонування механізмів, а під енергією розуміють те, без чого виконання роботи є неможливим.  Але як наукові поняття енергія та робота мають більш глибокий і чітко визначений зміст. 

Короткі теоретичні відомості

Приклади розв’язування задач

Задачі для самостійної роботи