ФІЗИКА. Вчимося розв'язувати задачі. "МЕХАНІКА". Компенсаційний курс

Розділ ІІІ. ЗАКОН ЗБЕРЕЖЕННЯ ІМПУЛЬСУ

У теорії та на практиці доводиться мати справу не лише з окремими тілами, а й з їхніми сукупностями –  механічними системами. При цьому рух системи як цілого визначається не траєкторіями, швидкостями та прискореннями окремих тіл, а величиною що називається імпульсом і має важливу властивість за відповідних умов зберігатися.

Далі подано такий матеріал.

 Теоретичні відомості

Приклади розв’язування задач

Задачі для самостійної роботи