ФІЗИКА. Вчимося розв'язувати задачі. "МЕХАНІКА". Компенсаційний курс

Розділ ІІ. ДИНАМІКА

 Динаміка – це розділ механіки, в якому вивчається зв'язок між характеристиками руху тіла, (форма траєкторії, швидкість,  прискорення) та його взаємодією з іншими тілами. Тут розглянуто основні закони класичної динаміки, що були сформульовані Ньютоном. Ці закони виконуються тільки при порівняно повільних рухах тіл і втрачають чинність для елементарних частинок і швидкостей, що є сумірні зі швидкістю світла у вакуумі c = 3·108 м/с.

Далі представлено такий навчальний матеріал.

Короткі теоретичні відомості

Приклади розв'язування задач

Задачі для самостійної роботи