ФІЗИКА ДЛЯ БАКАЛАВРІВ. ЕЛЕМЕНТИ ОПТИКИ

Лекція 5.6. ПОШИРЕННЯ СВІТЛА В РЕЧОВИНІ

4. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ЛЕКЦІЇ 5.6