ФІЗИКА ДЛЯ БАКАЛАВРІВ. КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ

Національний технічний університет України

"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Фізико-математичний факультет
Кафедра загальної фізики та моделювання фізичних процесів

В.П. Бригінець, С.О. Подласов
КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ

Навчальний посібник
НТУУ КПІ - 2021