ФІЗИКА ДЛЯ БАКАЛАВРІВ. ЕЛЕКТРИКА І МАГНЕТИЗМ

V. ЕЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ

У розглянутих досі явищах електричне і магнітне поля виявляють себе як незалежні поля. Але в дійсності вони є двома проявами єдиного електромагнітного поля. Це проявляється в нестаціонарних електромагнітних процесах, які спостерігаються в залежних від часу полях. Далі розглядаються:

1. Явище електромагнітної індукції

2. Рівняння Максвелла