ФІЗИКА ДЛЯ БАКАЛАВРІВ. ЕЛЕКТРИКА І МАГНЕТИЗМ

ІІІ. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

Значна частина електромагнітних явищ, які знаходять широке практичне застосування, пов’язана з електричним струмом — упорядкованим рухом частинок, який супроводжується перенесенням електричного заряду.

У цьому розділі розглянуті такі питання:

1. Загальні закони електричного струму

2. Електричне коло

3. Струм у колі з конденсатором

4. Робота і потужність струму