ФІЗИКА ДЛЯ БАКАЛАВРІВ. МЕХАНІКА

VI. ОСНОВИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ

На початку даної частини курсу (див. ВСТУП) говорилося, що закони класичної механіки є чинними лише для повільних рухів тіл. При швидких рухах багато положень і співвідношень механіки суттєво змінюються й визначаються законами спеціальної теорії відносності (СТВ), інакше – релятивістської механіки, що була створена на початку 20-го сторіччя А. Ейнштейном. Причина обмеженості механіки Ньютона є дуже глибока й зумовлена складнішими, ніж уважалося властивостями простору та часу, які в класичній фізиці розглядались як ні від чого не залежні форми буття всього сущого. Але, як засвідчила теорія відносності, простір і час не є незалежними одне від одного та від матерії. Тому  СТВ часто трактують як сучасну теорію простору і часу в інерціальних системах відліку.

Далі розглядаються наступні теми:

1. Перетворення Лоренца

2. Релятивістська механіка