ФІЗИКА ДЛЯ БАКАЛАВРІВ. МЕХАНІКА

V. ДИНАМІКА ТВЕРДОГО ТІЛА

У фізичній механіці тверде тіло розглядається як система жорстко зв'язаних частинок (матеріальних точок), кожна з яких рухаються разом із центром мас тіла і в той же час обертається навколо нього.  Відповідно, в кінематиці рух описують як лінійними, так і кутовими величинами.  В динасіці твердого тіла теж, окрім “звичайних” характеристик (сила, маса, імпульс), використовують систему кутових динамічних величин, які називаються "моментами". А саме, стан руху характеризують моментом імпульсу, силову дію – моментом сили, а інертність – момент інерції.

Зміст і зв’язки між цими величинами  розглядаються далі в наступних питаннях:

 

1. Момент імпульсу

2. Динаміка твердого тіла

3. Гіроскопи