ФІЗИКА ДЛЯ БАКАЛАВРІВ. МЕХАНІКА

ІІ. ОСНОВНІ ЗАКОНИ ДИНАМІКИ

 Newton

Кінематика встановлює кількісні характеристики руху та зв’язки між ними для різних можливих рухів. Але вона не говорить, як саме буде рухатися тіло за тих чи інших конкретних умов. Відповідь на це питання дає   динаміка  розділ механіки, в якому характер руху тіла встановлюються через аналіз причин, що його зумовлюють.

 

У цьому розділі розглянуті наступні питання:

1. Закони Ньютона

2. Сили 

3. Сили інерції