ФІЗИКА ДЛЯ БАКАЛАВРІВ. ЕЛЕМЕНТИ ОПТИКИ

Лекція 5.5. ПОЛЯРИЗАЦІЯ СВІТЛА

2. ОТРИМАННЯ ЛІНІЙНО ПОЛЯРИЗОВАНАНОГО СВІТЛА

Поляризація при двозаломленні. Стопа забезпечує досить високий ступінь поляризації, але на практиці зазвичай використовують поляризаційні пристрої, що ґрунтуються на явищі двозаломлення і мають кращі технічні характеристики. Явище двозаломлення полягає в роздвоєнні світлових променів у анізотропних кристалах. А саме, при падінні променя на поверхню такого кристала утворюється два поляризовані заломлені промені (рис. 5.3), котрі поширюються в кристалі з різними швидкостями. Ці промені називаються звичайним і незвичайним. Звичайний промінь о задовольняє всі закони геометричної оптики, а незвичайний е – ні. Зокрема, він відхиляється навіть при нормальному падінні світла на поверхню кристала і не лежить у площині падіння.

У кожному анізотропному кристалі є напрям поширенні світла, вздовж якого двозаломлення не відбувається Такий напрям називають оптичною віссю кристала, а будь-яка площина, що проходить через оптичну вісь, називається головною площиною або головним перерізом кристала. Зазвичай використовують ту головну площину, в якій лежить промінь. При цьому незвичайний промінь е виявляється поляризованим у головній площині, а звичайний o – у площині перпендикулярній до головної

 Звичайний і незвичайний промені на загал мають різні напрямки, за винятком поширення перпендикулярно до оптичної осі. У цьому випадку розділення променів у просторі не відбувається, але вони мають різні швидкості та показники заломлення no ≠ ne.

Кут розходження звичайного та незвичайного променів у кристалі є невеликим. Тому в кристалічних поляризаторах за допомогою відповідних технічних прийомів звичайний та незвичайний промені відокремлюють один від одного й використовують якийсь один. Наприклад, в поляризаторі, який називається призмою Ніколя або просто ніколем, для відокремлення променів використовують явище повного внутрішнього відбивання. Для цього ніколь виготовляють із двох однакових призм з ісландського шпату, які склеюють діагональними гранями за допомогою прозорої речовини – канадського бальзаму. Показник заломлення бальзаму n має проміжне значення між показниками заломлення шпату для звичайного no та незвичайного ne променів, так що ne < n < no. Враховуючи, що для звичайного променя бальзам є менш густим середовищем, призми вирізають так, що звичайний промінь повністю відбивається від склейки і далі поглинається зафарбованою бічною гранню призми. Відтак із ніколя виходять тільки промені поляризовані в головній площині призми.

Слід зазначити, що незвичайний промінь є таким тільки всередині кристала, а за межами кристала промені е і о відрізняються лише напрямком поляризації.

Зауважимо також, що є і кристали, котрі мають дві оптичні осі. Але в загальному курсі фізики вони не розглядаються.