ФІЗИКА ДЛЯ БАКАЛАВРІВ. ЕЛЕМЕНТИ ОПТИКИ

Лекція 5.3. СПОСТЕРЕЖЕННЯ ІНТЕРФЕРЕНЦІЇ СВІТЛА

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ЛЕКЦІЇ 5.3

 1. Поясніть, чому не можна спостерігати інтерференцію світла від двох незалежних джерел.
 2. Поясніть принцип отримання когерентних світлових пучків. Чому при встановленні умов інтерференційних максимумів і мінімумів не враховують початкові фази променів, які накладаються?
 3. Як зміниться інтерференційна картина на екрані  в досліді Юнга (рис. 3.2), якщо перекрити скляною пластинкою: а) обидва отвори в екрані ; б) тільки один отвір?
 4. Як буде змінюватись інтерференційна картина на екрані в досліді з біпризмою Френеля (рис. 3.3) при збільшенні відстані між біпризмою та: а) джерелом; б) екраном?
 5. На якій відстані від лінії перетину площин дзеркала та екрана в схемі Ллойда розташовані на екрані максимум і мінімум порядку m = 0 при довжині світлової хвилі  і відстані між монохроматичним джерелом (вузькою світною щілиною) і площиною дзеркала рівній d ?
 6. Поясніть природу райдужного забарвлення плівок бензину на поверхні води та мильних пухирів.
 7. Коли ми спостерігаємо райдужне забарвлення бензинової плівки на поверхні калюжі, то де вона товща – там, де має кольори в синій частині спектра, чи там де в червоній?
 8. Чим визначається ширина інтерференційної смуги при відбиванні монохроматичного світла від плоского клина? Чому кут клина має бути дуже малим?
 9. Від чого залежить відстань від ребра тонкого клина до останньої інтерференційної смуги, що спостерігається у відбитих променях?
 10. При спостереженні кілець Ньютона лінзу через світлофільтр опромінювали світлом від звичайної електричної лампочки. При цьому для двох різних світлофільтрів з однаковою довжиною хвилі в максимумі смуги пропускання спостерігалася різна кількість кілець. Поясніть вірогідну причину вказаної відмінності.
 11. Як і в скільки разів зміняться радіуси кілець Ньютона, якщо зазор між лінзою та пластиною заповнити прозорою рідиною з показником заломлення n = 1,69?
 12. Опишіть, як має змінюватися картина кілець Ньютона при дуже повільному підійманні лінзи без зміни її просторової орієнтації.