ФІЗИКА ДЛЯ БАКАЛАВРІВ. ЕЛЕМЕНТИ ОПТИКИ

ВСТУП

Оптика – це розділ фізики, в якому вивчаються властивості світла та його взаємодія з речовиною. А світлом називають електромагнітне випромінювання, що здатне створювати в оці людини та інших істот зорове відчуття.

Електромагнітну природу світла відкрив Максвелл, який теоретично встановив, що швидкість світла у вакуумі  збігається із швидкістю поширення електромагнітних хвиль. Відтак закони електродинаміки лягли в основу фізичної оптики і дозволили отримати вичерпне пояснення багатьох хвильових оптичних явищ, зокрема тих, що розглядаються в наступних лекціях. Але відразу зауважимо, що існують і так звані квантові оптичні явища, в яких світло виявляє властивості не хвиль, а частинок (див. Розділ 6). Далі розглядаються такі питання:

Лекція 5.1. Відбивання і заломлення світла

Лекція 5.2. Інтерференція світла

Лекція 5.3. Спостереження інтерференції світла

Лекція 5.4. Дифракція світла

Лекція 5.5. Поляризація світла

Лекція 5.6. Поширення світла в речовині