Фізика - це наука, що вивчає найбільш загальні властивості об'єктів та явища, які відбуваються в оточуючій нас неживій природі. Важливість вивчення фізики зумовлена тим, що ця наука є основою наукового світогляду та універсальною базою техніки. Усіма досягненнями сучасної технічної цивілізації людство зобов'язано фізиці.

Реальні фізичні явища завжди зумовлені такою великою кількістю різних факторів, що їх повне врахування неможливе. Тому і в теорії і в задачах розглядаються фізичні моделі - ідеалізовані об’єкти та явища. У моделях не враховуються всі другорядні фактори, що не впливають на їх принципові властивості. Фізичні закони виражають зв’язки між певними властивостями саме моделей. Тому вони виявляються відносно простими, так що їх можна формулювати та досліджувати за допомогою математичних співвідношень та рівнянь - математичних моделей.

При вивченні фізики виняткове значення має розв’язування задач. Розв’язуючи задачі, учні краще розуміють та запам’ятовують фізичні закони, формули та означення, більш чітко усвідомлюють специфічні особливості явищ, межі застосовності законів, набувають досвід використання висновків теорії для виконання конкретних практичних завдань. Крім того, розв’язування задач часто використовують для контролю повноти та глибини засвоєння навчального матеріалу (при проведенні контрольних робіт, екзаменів, тощо).

У цьому посібнику наведені стислі теоретичні відомості, які необхідно знати для розв'язування задач та одержання відповідей на деякі з завдань ЗНО, рекомендації, які можуть бути корисними при спробі розв'язати задачі відповідного розділу, наведені приклади розв'язування задач, а також запропоновані задачі для самостійної роботи.

Перш ніж приступати до розв'язування задач рекомендуємо повторити теорію відповідного розділу і уважно прочитати рекомендації по організації роботи з розв'язування задач.