Закони Ньютона складають базу для розв’язування задач динаміки матеріальної точки та поступального руху тіл[1]. Основним при цьому є ІІ закон. Його математичний вираз записують як через прискорення (рівняння (2.3) або рівняння (2.4)). Імпульсне формулювання ІІ закону буває корисним в задачах, де не треба визначати залежності кінематичних величин від часу.

При розв’язуванні задач динаміки варто дотримуватись наступного загального плану.

1)

Уважно ознайомитись з умовою задачі.

Проаналізувати, з якими тілами взаємодіє кожне з тіл, що розглядаються в задачі, і встановити сили, котрі діють на них в результаті взаємодії.

Зробити схематичний рисунок і показати на ньому всі вектори сил[2], що діють на кожне тіло, вектори прискорень, а при необхідності, і вектори імпульсів.

========================================

2)

Записати рівняння руху кожного тіла (ІІ закон Ньютона) у векторній формі

або

.

У простих випадках, як наприклад, при горизонтальному прямолінійному русі одного тіла, цей пункт можна випустити.

ФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФ

3)

Обрати систему відліку та систему координат[3]. Записати рівняння руху в проекціях на осі, врахувавши напрями векторів та визначені при аналізі зв’язки між величинами (рівність модулів сил взаємодії двох тіл, модулів прискорень тіл, що зв’язані ниткою, тощо).

ФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФ

4)

З отриманої системи рівнянь визначити необхідні величини (сили, прискорення, імпульси).

Якщо в задачі необхідно шукати також інші величини, наприклад, швидкості або шляхи, слід продовжити розв’язування, використовуючи необхідні рівняння та методи кінематики.


[1] При поступальному русі всі точки тіла рухаються однаково, тому рух всього тіла визначається рухом якої-небудь однієї його точки.

[2] При цьому можуть виникнути труднощі у визначенні напрямку сил тертя, якщо напрям руху тіл заздалегідь не є очевидним. В такій ситуації слід уявити, що тертя відсутнє, і з'ясувати, в якому напрямку рухалося б тіло. Прикладена до нього сила тертя напрямлена в протилежний бік.

[3] Оскільки зв'язки між тілами вже враховані відповідними силами, то для кожного тіла можна, якщо це зручно, вибирати окрему систему координат.