ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ З ФІЗИКИ

LabsList

ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ З ФІЗИКИ

 

Натиснувши номер лабораторної роботи (ліва колонка), можна передивитися відео порядку її виконання

Теорія похибок та обробка результатів вимірювано у фізичній лабораторії
Друкувати

Метод найменших квадратів Друкувати

НАЗВА


1-1
Вивчення теорії обробки результатів вимірювань у фізичній лабораторії на прикладі математичного маятника
Друкувати
Пройти тестування
Виконати 
1-2
Вивчення законів динаміки твердого тіла на прикладі фізичного маятника
Друкувати
Пройти тестування Виконати
1-3
Вивчення динаміки обертального руху за допомогою маятника Обербека
Друкувати
Пройти тестування Виконати
1-4 Вивчення законів динаміки твердого тіла на прикладі оборотного маятника Друкувати
Пройти тестування
Виконати
1-5
Визначення в'язкості рідин методом Стокса
Друкувати
Пройти тестування
Виконати
1-6
Визначення відношення теплоємності газу при сталому тиску до його теплоємності при сталому об'ємі
Друкувати Пройти тестування
Виконати
1-7
Вивчення ламінарної течії газу крізь тонкі трубки
Друкувати Пройти тестування
Виконати
1-9 Вивчення розподілу Больцмана
Друкувати
Пройти тестування
Виконати
1-21 Застосувати
2-1 Визначення опору провідника за допомогою моста постійного струму (моста Уітстона)
Друкувати
Пройти тестування
Виконати
2-2 Вимірювання електрорушійної сили методом компенсації
Друкувати Пройти тестування
Виконати
2-3 Визначення ємності конденсатора методом балістичного гальванометра
Друкувати Пройти тестування
Виконати
2-4 Вивчення електронного осцилографа
Друкувати Пройти тестування
Виконати
2-5 Вивчення електростатичного поля
Друкувати Пройти тестування
Виконати
2-7 Дослідження термоелектрорушійної сили
Друкувати Пройти тестування
Виконати
2-8 Дослідження термоелектронної емісії Друкувати Пройти тестування
Виконати
2-9 Визначення питомого заряду електрона методом магнетрона
Друкувати Пройти тестування
Виконати
2-11 Знімання кривої намагнічування та петлі гістерезису феромагнетиків у звіних магнітних полях
Друкувати Пройти тестування
Виконати
2-12 Вимірювання індукції магнітного поля електромагніта
Друкувати Пройти тестування
Виконати
2-13 Дослідження вільних загасаючих коливань у контурі
Друкувати Пройти тестування
Виконати
2-14 Вивчення вимушених коливань у послідовному коливальному контурі
Друкувати Пройти тестування
Виконати
ФПЕ-06
Визначення роботи виходу електронів з металу
Друкувати Пройти тестування
ФПЕ-07
Вивчення гістерезису феромагнітних матеріалів
Друкувати Пройти тестування
ФПЕ-10
Дослідження загасаючих коливань у коливальному контурі
Друкувати Пройти тестування
ФПЕ-11
Вивчення вимушених коливань у коливальному контурі
Друкувати Пройти тестування
3-1
Вивчення інтерференції світла
Друкувати Пройти тестування Виконати
3-3
Вивчення дифракції світла на щілині
Друкувати Пройти тестування Виконати
3-5
Вивчення законів поляризованого світла
Друкувати Пройти тестування Виконати
3-7
Магнітне обетання площини поляризації (вивчення ефекту Фарадея)
Друкувати Пройти тестування Виконати
3-8
Вивчення законів теплового випромінювання
Друкувати Пройти тестування
3-9
Вивчення зовнішнього фотоефекту
Друкувати
3-10
Дослід Франка-Герца
Друкувати Пройти тестування Виконати
3-11
Вивчення спектра випромінювання атома Гідрогену
Друкувати Пройти тестування Виконати
3-12
Вивчення ефекту Рамзауера
Друкувати Пройти тестування Виконати
3-13
Вивчення молекулярного спектру йоду
Друкувати
3-14
Вивчення спектрів поглинання і випромінювання напівпровдників
Друкувати
3-15
Вивчення ефекту Пельтьє напівпровідників
Друкувати

Посилання на відео виконання лабораторних робіт

2-9 https://youtu.be/jq94ZLs746o

2

Остання зміна: вівторок 30 квітня 2024 18:32