ФІЗИКА. Вчимося розв'язувати задачі. "СУЧАСНА ФІЗИКА". Компенсаційний курс

Розділ 20. Будова атома

Речовина складається з молекул і атомів.

Атомом називається найменша частка даного хімічного елемента, яка є носієм всіх його фізичних і хімічних властивостей.

Слово "атом" походить від от грецького слова "атомос", тобто "неподільний". Але в дійсності атом являє собою систему зі складною внутрішньою будовою і властивостями. Будова і властивості атомів не можуть бути пояснені за допомогою законів класичної фізики. Теоретичною базою атомної фізики є квантова механіка.

Теоретичні відомості

Приклади розв’язування задач