ФІЗИКА. Вчимося розв'язувати задачі. "МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА". Компенсаційний курс

Розділ 3. Пари, рідини та тверді тіла

 

Молекулярно-кінетичний та термодинамічний методи дозволяють досліджувати не лише гази, а рідини та тверді тіла речовини, в яких молекули сильно взаємодіють між собою. Специфічні властивості сил міжмолекулярної взаємодії пояснюють як існування різних агрегатних станів речовини (твердого, рідкого та газоподібного), так і можливість їхньої зміни.

Далі розглянуто наступне.

3.1. Теоретичні відомості

Молекулярні сили

Пароутворення

Поверхня рідини

Пружність твердих тіл

3.2. Приклади розв’язування задачі

3.3. Задачі для самостійної роботи