ФІЗИКА. Вчимося розв'язувати задачі. "МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА". Компенсаційний курс

2.2. Приклади розв’язування задач

Застосування основних законів термодинаміки для розв'язування задач ілюструють наведені приклади, котрі згруповано за наступними темами:

I закон термодинаміки і термодинаміка ізопроцесів у газах

Рівняння теплового балансу

Колові процеси, теплові двигуни

У текстах пропонованих задач і відповідях прийнято ті самі умови по умовчанню, що і в попередньому розділі.