ФІЗИКА. Вчимося розв'язувати задачі. "МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА". Компенсаційний курс

Розділ 2. Перший закон термодинаміки

В молекулярній фізиці поряд із молекулярно-кінетичною теорією застосовують термодинамічний метод дослідження. Цей метод ґрунтується на тому, що між фізичними характеристиками будь-якої системи існують такі функціональні зв'язки, які не залежать від особливостей молекулярної будови системи та індивідуальних властивостей молекул.

Фундамент термодинаміки складають універсальні закони (начала) термодинаміки. Вони базуються на дослідних фактах і мають вичерпне обґрунтування в молекулярно-кінетичній теорії.

Далі розглянуто наступне.

2.1. Теоретичні відомості.

Термодинамічні величини

Перший закон термодинаміки

Рівняння теплового балансу

Колові процеси, теплові двигуни 

2.2. Приклади розв’язування задач

2.3. Задачі для самостійної роботи