ФІЗИКА. Вчимося розв'язувати задачі. "МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА". Компенсаційний курс

Розділ 1. Ідеальний газ

Молекулярно-кінетична теорія ґрунтується на наступних вихідних положеннях, які є узагальненням дослідних фактів:

 Всі тіла (тверді, рідкі та газоподібні) складаються з мікроскопічних частинок – атомів і молекул.

 Атоми та молекули перебувають у безперервному хаотичному (тепловому) русі, інтенсивність         якого  визначає температуру тіла.

 Атоми та молекули на порівняно великих відстанях притягаються одне до одного, а на малих – відштовхуються.

На основі цих положень далі розглядаються ідеальні гази системи, в яких молекули взаємодіють тільки при зіткненнях між собою та стінками посудини.

Далі розглянуто

1.1. Теоретичні відомості

1.2. Приклади розв’язування задач

1.3. Задачі для самостійної роботи