ФІЗИКА. Вчимося розв'язувати задачі. "МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА". Компенсаційний курс

ВСТУП

Молекулярна фізика вивчає властивості речовини і явища, що зумовлені її мікроскопічною (молекулярною) будовою.

Через дуже велику кількість молекул у тілах (в 1 см3 твердої або рідкої речовини міститься біля 1023 молекул) їхні внутрішні властивості неможливо вивчати методами механіки. Тому в молекулярній фізиці використовуються власні специфічні методи  – молекулярно-кінетичний і термодинамічний. Перший ґрунтується на аналізі властивостей і поведінки окремих молекул, а другий – на загальних закономірностях, що не залежать від подробиць внутрішньої будови речовини. Відповідно, молекулярна фізика традиційно поділяється на молекулярно-кінетичну теорію та термодинаміку. Проте слід зазначити, що такий поділ є доволі умовним, оскільки обидва методи є тісно взаємопов'язані й доповнюють один одного.

У молекулярній фізиці фізиці розглядаються різні агрегатні стани речовини (газоподібний, рідкий та твердий) і переходи між ними. Відповідно, посібник включає:

Розділ 1. Ідеальний газ

Розділ 2. Перший закон термодинаміки

Розділ 3. Пари, рідини та тверді тіла

Кожен розділ складається з коротких теоретичних відомостей, прикладів розв'язування задач та задач для самостійного розв'язування.

У самостійній роботі слід керуватися рекомендаціями з організації розв'язування задач та брати до уваги спрощення й наближення, що приймаються за умовчанням.