ФІЗИКА. Вчимося розв'язувати задачі. "МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА". Компенсаційний курс

3.3. Задачі для самостфйної роботи

Закон Гука, механічні властивості твердих тіл

 У відповідях прийнято g = 10 м/с2.

3.40.

Тягар, підвішений на сталевому дроті перерізом 2 мм2 розтягнув його на 0,5%. Визначити масу  тягаря. Модуль Юнга для сталі  200 ГПа. [200 кг]. 

3.41.

Визначити максимальну масу вантажу, який можна підвісити на мідному дроті діаметром 1 мм. Границя міцності міді 210 МПа. [16,5 кг]

3.42.

Визначити мінімальний діаметр сталевого троса, за допомогою якого можна піднімати вантаж масою  1 т із трикратним запасом міцності. Межа міцності сталі 470 МПа.  [8 мм].

3.43.

У старовину для вимірювання глибини дна моря використовували лот – тягар, підвішений на довгому тросі. Визначити максимальну глибину, яку можна виміряти лотом із сталевим (густина 7,8 г/см3) тросом із границею міцності 510 МПа.  [7500 м] 

3.44.

Мідну та залізну дротину з діаметром 1 мм і однаковою довжиною зварили встик і міцно  закріпили за кінець. Визначити масу вантажу, який треба прикріпити, щоб утворений підвіс  видовжився на 1%. Модулі Юнга міді та заліза дорівнюють 100 ГПа та 200 ГПа, відповідно. [≈105 кг]

3.45.

Горизонтальна залізобетонна плита масою 500 т спирається на 4 чавунні труби товщиною 3 см і діаметром 30 см. [47 Н ]. З яким запасом міцності "працюють" опори при граничній допустимій напрузі чавуну 300 МПа. [3,7]