ФІЗИКА. Вчимося розв'язувати задачі. "МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА". Компенсаційний курс

2.3. Задачі для самостійної роботи

Колові процеси. Теплові двигуни

2.46.

Газ (робоче тіло) в ідеальному тепловому двигуні одержав від нагрівника 500 кДж  теплоти при температурі 200°С. Визначити ККД двигуна і кількість теплоти, що передана холодильнику з температурою 20°С. [38%; 310 кДж]

2.47.

Температура нагрівника ідеального теплового двигуна 200°С, а холодильника 11°С. На скільки необхідно збільшити температуру нагрівача для збільшення ККД двигуна на 10%? [94,5°С]

2.48.

З газом проводять два цикли: 1→231 (1) і 1→341 (2), рис. 2.48 8.76Діагоналі зробити суцільними лініями, бо виходить не два, а один циклЗнайти відношення ККД циклів (η1/η2). [23/21]

2.49.

Коловий процес в ідеальному газі складається з двох ізобар і двох ізохор, на кожній з яких температура газу змінюється в три рази. Знайти ККД цього циклу. [22%]

2.50.

Із газом у кількості ν молів проводять цикл 1→23→41, (рис. 2.50) 8.79,  в якому  відношення тисків (Р3/Р1) = n і температури Т4 = Т2 = Т. Визначити роботу газу в циклі.

\(\left[ A=-\frac{{{\left( n-1 \right)}^{2}}}{n}\nu RT \right]\)

2.51.

У паровій машині потужністю 15 кВт за годину спалюють 8 кг вугілля з питомою теплотою згоряння 33 МДж/кг. Температура котла 200°С, холодильника 60°С. Визначити ККД машини та знайти його відношення до ККД ідеального теплового двигуна з тими самими робочими температурами. [20,5%; 0,7]