ФІЗИКА. Вчимося розв'язувати задачі. "МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА". Компенсаційний курс

1.3. Задачі для самостійної роботи

Характеристики молекул

 Визначаючи характеристик атомів і молекул, звертайте увагу на порядки величин. Так ви краще відчуєте масштаби мікросвіту та з вчасно виявите грубу похибку в обчисленнях.

При розрахунках слід пам'ятати, що в умовах задач маси атомів і молекул зазвичай задаються в а.о.м., тоді як при обчисленнях вони мають виражатися в натуральних мірах (кілограм, грам, тощо).

1.34.

Обчислити масу однієї молекули озону (O3), вуглекислого газу (CО2) і метану (CH4). [8,0·10–26 кг; 7,3·10–26 кг; 2,7·10–26 кг].

1.35.

Обчислити кількість молекул, що містяться в 1 мл води. Визначити масу й оцінити розмір однієї молекули. [3,3·1022; 3·10–26 кг; 3·10–10 м].

1.36.

За  10 діб зі склянки випарувалося  100 мл води. Скільки молекул у середньому випаровувалося за 1 с? [4·1018].

1.37.

Визначити концентрацію молекул (1/см3) при температурі 17°С  у посудині, відкачаній до глибокого вакууму з тиском повітря 10–8 Па. [2,5·106 1/см3]

1.38.

При температурі 10°С енергія молекул одного моля газу складає 3,5 кДж. Визначити середню енергію однієї молекули при температурі 100°С. [5,8·10–20 Дж].

1.39.

Визначити температуру газу, якщо середня кінетична енергія однієї його молекули складає 2,6·10–20 Дж. [983°С].

1.40.

Визначити середню квадратичну швидкість броунівського руху крапельки води радіусом 1 мкм, яка є зважена ("плаває") в повітрі при температурі 17°С. [1,7 мм/с]

1.41.

Визначити, як зміниться тиск газу при збільшенні його об'єму та середньої кінетичної енергії однієї молекули в 2 рази? [Не зміниться].

1.42.

В кімнаті об'ємом 60 м3 розприскали 100 мг парфуму з відносною молекулярною масою 106. Визначити кількість його молекул в 1 л повітря. [2·1016]

1.43.

 В озеро площею 100 км2 і середньою глибиною 20 м, кинули крупинку харчової солі NaCl масою 10 мг. Уявивши, що її компоненти рівномірно розподілилися по всьому об'єму озера, визначити їхню кількість у склянці взятої з нього води об'ємом 200 мл. [2·107].