ФІЗИКА. Вчимося розв'язувати задачі. "МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА". Компенсаційний курс

1.3. Задачі для самостійної роботи

В умовах задач по умовчанню всі гази вважаються ідеальними, а під енергією молекули розуміють середню кінетичну енергію поступального руху, котра визначається формулами (1.8) і (1.8а). Крім того,  при розрахунках не слід забувати, що у формулах фігурує абсолютна температура (К), а в текстах вона зазвичай задається в °С.

Запропоновані задачі розподілено по темах:

Характеристики та тепловий рух молекул

Рівняння стану ідеального газу

Ізопроцеси