ФІЗИКА. Вчимося розв'язувати задачі. "МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА". Компенсаційний курс

3.3. Задачі для самостфйної роботи

Пропоновані задачі згруповано по наступних темах:

Властивості пари, вологість повітря

Поверхневі явища, капілярність

Закон Гука, механічні властивості твердих тіл